Over de bond

Wie is de Nederlandse Curling Bond?

Nederlandse Curling Bond

De missie van de Nederlandse Curling Bond is om de curlingsport in Nederland te faciliteren en te bouwen aan een infrastructuur waarmee een wisselwerking ontstaat tussen een brede basis met een landelijke competitie en dat er op internationaal niveau blijvend kan worden meegestreden in de top-tien van de wereld – en deelname aan de Olympische en Paralympische Spelen kan worden bewerkstelligd.

Jaarplan 2023-2024

De organisatieplannen voor het hele jaar.

Beleidsplan 2022-2026

De beleidsplannen voor vier jaar.

Jaarverslag NCB 2022/2023

Het Jaarverslag van de NCB van 2022/2023.

Algemeen reglement

Officieel document met alle regels.

Statuten en grondleggingen

De bepalingen van onze organisatie.

Jaarrekening NCB 2022/2023

De Jaarrekening van 2022/2023.

Bestuurs- en directieregelement

Het overzicht van de regelementen.

Jouw sport. Onze missie.

Documenten

Alle informatie voor leden en/of andere belanghebbenden.

Ons team

De organisatie achter de Nederlandse Curling Bond

Arnoud Strijbis (Directie)

directie@curling.nl

Willem van de Worp (Topsport)

info@curling.nl

Nick Buren (Sportontwikkeling)

ontwikkeling@curling.nl

Bondsbureau

Aanspreekpunt voor vragen omtrent lidmaatschappen, verenigingen, financiele zaken en beleid

Jules Broex
(Voorzitter)

voorzitter@curling.nl

Marten van Maastrigt (Penningmeester)

penningmeester@curling.nl

Dave Fitsch
(Externe betrekkingen)

d.fitsch@curling.nl

Heleen van Ketwich Verschuur (Topsport en talentontwikkeling)

h.vanketwichverschuur@curling.nl

Johannes Koornstra (Breedtesport)

j.koornstra@curling.nl

Sylvia Hummel
(Secretaris en communicatie)

s.hummel@curling.nl

Bestuur

Leiding en organisatie van de Nederlandse Curling Bond.

Topsport

Meer over topsport

Topsport

Documenten

Alle informatie over topsport en atletenvertegenwoordiging

Topsportstatuut

Versie december 2023

NCB reglement atletenvertegenwoordiging

Versie december 2023

Samenwerkingsovereenkomst NCB en atletenvertegenwoordiging

Versie december 2023

Vacatures

Draag bij aan onze missie en werk bij de sportiefste organisatie van Nederland!