Over de bond

Wie is de Nederlandse Curling Bond?

Nederlandse Curling Bond

De missie van de Nederlandse Curling Bond is om de curlingsport in Nederland te faciliteren en te bouwen aan een infrastructuur waarmee een wisselwerking ontstaat tussen een brede basis met een landelijke competitie en dat er op internationaal niveau blijvend kan worden meegestreden in de top-tien van de wereld – en deelname aan de Olympische en Paralympische Spelen kan worden bewerkstelligd.

Jaarplan 2020-2021

De organisatieplannen voor het hele jaar.

Beleidsplan 2018-2022

De beleidsplannen voor vier jaar.

Algemeen reglement

Officieel document met alle regels.

Statuten

De bepalingen en grondleggingen van onze organisatie.

Jouw sport. Onze missie.

Documenten

Alle informatie voor leden en/of andere belanghebbenden.

Vacatures

Draag bij aan onze missie en werk bij de sportiefste organisatie van Nederland!