Aangepast Nationaal Dopingreglement per 15 augustus 2023

Nationaal Dopingreglement aangepast na wetswijziging

11 augustus 2023

“In verband met de wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) is het Nationaal Dopingreglement (NDR) aangepast. Het aangepaste NDR treedt op 15 augustus 2023 in werking.”

De aanpassingen in het NDR 2023 betreffen de volgende zaken:

  • Het vervangen van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) door de Beoordelingscommissie dopingzaken. Waar de BND een commissie van de Dopingautoriteit was, is de Beoordelingscommissie dopingzaken een nieuw zelfstandig bestuursorgaan.
    Dit is gebeurd naar aanleiding van een verzoek van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) om de BND volledig los van de Dopingautoriteit te positioneren. De Beoordelingscommissie dopingzaken wordt bij wet ingesteld. Daartoe is de Wuab aangepast. De inwerkingtreding van de gewijzigde Wuab eist dat ook het ISR Nationaal Dopingreglement wordt aangepast. Het aangepaste ISR Nationaal Dopingreglement treedt in werking op 15 augustus 2023. Dit heeft verder geen directe gevolgen voor sporters of sportbonden.
  • Daarnaast zijn hier en daar de teksten van het reglement opgeschoond of verduidelijkt.

De Nederlandse Curling Bond is aangesloten bij het Instituuut Sportrechtspraak (ISR).
Op de website van het ISR vind je naast het actuele Nationaal Dopingreglement ook voorgaande versies, de drie bijbehorende bijlagen en het Tuchtreglement Dopingzaken.
Logo van CurlClean, met een groene curlingsteen met daarin het woord Curl en een zwarte balk ernaast met het woord clean.

Gerelateerd nieuws

Breedtesport

Start curlingseizoen bij curlingclubs

Seizoen 2023-2024 is net gestart of start binnenkort bij de Nederlandse curling clubs Het is half september en we kunnen (bijna) weer curlen bij onze

Breedtesport

Druk begin van curlingseizoen

Seizoen 2023-2024 is volop gestart met verschillende toernooien en een curlingkamp Buiten wisselen regen en zon elkaar af. In sommige regio’s zijn de scholen weer

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch